Rad je moje pravo

Trajanje projektafebruar 2013. do maj 2015. godine
Vrijednost projekta 212.926,66 EUR
DonatoriDelegacija EU u BiH

Rad je moje pravo

Projekat za cilj ima provođenje pilot aktivnosti sa svrhom ostvarenja prava na rad osoba sa invaliditetom. Do provođenja ovog pilot projekta dovela je integracija različitih inicijativa s ciljem direktnog utjecaja i unaprjeđenja općih uvjeta radne inkluzije osoba sa invaliditetom.
Projekt u partnerstvu su implementirali talijanska nevladina organizacija COSPE – Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi Emergenti, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Udruženje SOVE (Sarajevo) i CNA Toskana – Confederazione Nazionale dell’ Artigianato.