Uspostavljanje regionalnog poduzetničkog centra za Hercegovinu (RPC)

Trajanje projektaoktobar 2007. do oktobar 2009. godine
Vrijednost projekta337.120,00 EUR
DonatoriDelegacija EU u BiH 88%; Udruženje LiNK i partneri 12%

Uspostavljanje Regionalnog poduzetničkog centar za Hercegovinu (RPC)

Cilj projekta je podrška razvoju malog i srednje poduzetništva (MSP) u regiji Hercegovina putem stvaranja povoljnog poslovnog okruženja. Projekat je polučio brojne rezultate od kojih ističemo sljedeće: prostor za dva poslovna inkubatora u Jablanici i Trebinju, kao i njihovo saniranje i adaptiranje, sa svom potrebnom infrastrukturom. Formirani poslovni inkubatori su svoje prostore stavili na raspolaganje novim biznisima. Time je za nove biznise u Jablanici osigurano 4 nova poslovna ureda, dok u Trebinju 8 novih poslovnih ureda. Kroz projekat se stvorila funkcionalna mreža novo-formiranih poslovnih inkubatora sa mostarskim inkubatorom. Također je osnovan Regionalni poduzetnički centar (RPC) za Hercegovinu, koji ima savjetodavnu ulogu za podršku MSP u cijeloj regiji, kao i uspostavljen Regionalni garancijski fond koji je MSP-ima omogućio lakši pristup financijskim sredstvima.