Day

18 Oktobra, 2016
Pozivamo Vas da posjetite promotivno-prodajna mjesta meda i drugih tipičnih proizvoda koja su uspostavljena duž rute „Puteva meda“ u Mostaru, Trebinju, Ravnom i Gacku, kao i pčelare i ugostiteljske objekte koji učestvuju u novom turističkom proizvodu. Cilj projekta je unaprijediti životni standard podrškom i promocijom ruralnog razvoja i turizma te promocijom tipičnih proizvoda, radi generiranja...
Read More
U okviru projekta kojim koordinira LiNK ‘Održivi razvoj turizma-Preko hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita’ finansiranog od EU, kreirano je 6 kratkih TV videa u saradnji sa televizijskom kućom TV1 koji predstavljaju prirodne ljepote jugoistočne Hercegovine, zanimljive priče o kulturno-historijskom nasljeđu, turističkim resursima u obje zemlje, BiH i Hrvatskoj, kojima prolazi Via Dinarica Plava staza. Već...
Read More