Day

1 Februara, 2023
Na osnovu Ugovora između Međunarodne organizacije rada i Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar o implementaciji Projekta “Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje – LPZ Mentor”, Udruženje LiNK Mostar i Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Općine Jablanica objavljuju: Javni poziv za prijavu sudjelovanja u programu obuke i prekvalifikacije u metalskom sektoru – CNC operater...
Read More