Prekvalifikacije i nova zapošljavanja kroz TechMet projekat

Udruženje LiNK je u prethodnom periodu radilo na jačanju kapaciteta radne snage iz sektora metaloprerade, u sklopu TechMet projekta –  Edukacija o novim tehnologijama u sektoru metalne industrije, koji se provodi u okviru WHAM programa, provodi ga EISC a finansira USAID.

Cilj projekta TechMet je jačanje kapaciteta firmi iz sektora metalne industrije s ciljem unapređenja njihove konkurentnosti, pristupa novim tržištima te usklađivanju rada sa EU normama i standardima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 72 osobe su prošle kroz program obuka, i to:

  •  11 osoba za rad na Chrome 3 tehnologiji
  • 61 osoba za površinsku obradu i zaštitu metala.

Obuke su obuhvatile teoretski i praktični dio nakon čega je obezbijeđena mentorska podrška te praktičan rad u firmama iz sektora.

Obuke su održanje u: Kaknju, Konjicu i Mostaru, a po završetku obuka, 9 kandidata je dobilo zaposlenje.

Related Posts