REZULTATI PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU OBUKE I PREKVALIFIKACIJE U METALSKOM SEKTORU – CNC OPERATER