Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Sastanak na temu Javno-privatnog partnerstva

Dana 12.10.2017. godine u prostorijama Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK održan je radni sastanak na temu „Unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira iz područja javno-privatnog partnerstva u HNK.  Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja LiNK - gosp. Tomislav Majić i gđa. Alisa Gekić, predstavnici Agencije za… Više...

ClearHum - Unaprijedite svoje poslovanje

U četvrtak, 5.10.2017. godine, s početkom u 12.00 h je održana prezentacija za članove Udruženja LiNK s ciljem predstavljanja novih načina za efikasnije poslovanje. Gđa. Dragana Parmać, ispred komanditnog društva ClearHum, prisutnima je predstavila osnovne informacije o poslovanju i upotrebi novog načina za prebijanje dugova.  Više...

Konferencija "Novi put razvoja FBiH – Plava knjiga"

U Sarajevu je 04.10.2017. godine održana zajednička konferencija Vijeća stranih investitora BiH, Vlade FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH pod nazivom „Novi put razvoja FBiH – Plava knjiga“. Cilj konferencije je predstavljanja nacrta Plave knjige kao svojevrsne kompilacije konkretnih mjera koje bi Vlada FBiH trebala poduzeti… Više...

Sastanak Stručnog tijela LEDnet Mreže

                        Dana 29.09.2017. godine u Hotelu „Garden City“ u Konjicu održan je sastanak Stručnog tijela LEDnet Mreže.Učešće na sastanku uzeli su predstavnici članica LEDnet mreže koji će u narednom periodu preuzeti i obavljati ulogu… Više...

Udruženje LiNK o aktualnim temama i budućim planovima

                         Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar održalo je interaktivni sastanak sa novinarima pod nazivom „Partnerstvo za razvoj“ čiji cilj je progovoriti o potrebi jačanja privatnog, javnog i nevladinog sektora sa medijima te… Više...

Radni sastanak - EDU LAB

  U periodu 14.-15.09.2017. godine u Mariboru (Slovenija) održan je seminar i radionica s ciljem kreiranja prijedloga i preporuka za novi funkcionalni sistem visokog obrazovanja u zemljama dunavskog područja. Događaji su održani u sklopu projekta EDU LAB – „Novo upravljanje tržištem rada u suradnji sa… Više...

Potpisivanje Memoranduma o podršci i sporazumijevanju kroz kampanju „Društvo jednakih mogućnosti“

  Koalicija Organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) „Zajedno smo jači“ u Hercegovačko-neretvanskom kantonu potpisala je jučer 11. jula 2017. godine u Mostaru Memorandum o podršci i sporazumijevanju  sa sedam organizacija koje su izrazile spremnost da podrže nastavak kampanje „Ponosni na sebe“. Više...

Održana Osnivačka skupština Klastera kamena Hercegovina

  U prostorijama „Intera“ Tehnološki park u Mostaru održana je Osnivačka skupština Klastera kamena Hercegovina. Inicijativni odbor za formiranje udruženja Klastera kamena Hercegovina čini jedanaest poduzeća sa područja Hercegovine. Tehničku podršku formiranju Klastera kamena Hercegovina pružilo je Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, kao… Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija