Category

Obuke
Pozitivno je imati feedback od donatora o provedenim aktivnostima na projektu, ali to se rijetko dešava. Ovom prilikom ističemo da je iz USAID-Sida FIRMA projekta, stigao na adresu Udruženja LiNK, dopis koji prenosimo u cijelosti (u prilogu). Radi se o pozitivnoj ocjeni donatora, kao i zahvalnosti LiNK-u, koji je imao ulogu tzv. koordinatora lanca vrijednosti...
Read More