Day

20 Oktobra, 2017
U  sklopu projekta „Održivi razvoj turizma – Preko hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita“ kojeg je realizovalo Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar zajedno sa partnerima iz BiH i Hrvatske, 17.11.2016. bilo je upriličeno Završno predstavljanje rezultata projekta i svečano  otvorenje Odmorišta u Ravnom.
Read More
U prostorijama Općine Prozor – Rama održana je fokus grupa na temu „Analiza parafiskalnih nameta u općini Prozor – Rama“. Pored predstavnika Općine Prozor- Rama, učešće na fokus grupi uzeli su predstavnici: biznisa i njihovih udruženja, Vijeća za konkurentnost i razvoj Općine Prozor -Rama, lokalne razvojne agencije,  Agencije za informatičke i posredničke usluge FIA, te...
Read More