Završno predstavljanje rezultata Projekta i otvaranje Odmorišta u Ravnom

U  sklopu projekta „Održivi razvoj turizma – Preko hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita“ kojeg je realizovalo Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar zajedno sa partnerima iz BiH i Hrvatske, 17.11.2016. bilo je upriličeno Završno predstavljanje rezultata projekta i svečano  otvorenje Odmorišta u Ravnom.

Odmorište je nadomak Ravnog, u divnoj borovoj šumi uz lokalni put koji ide iz pravca Ravnog prema Čepikućama (granični prelaz sa Hrvatskom, prema Slanom) i  uključuje osim boravka u prirodi i šetnju borovom šumom. Postavljenjem edukativnih tabli sa detaljnijim opisima, Općina Ravno će obogatiti sadržaj odmorišta, tako da će putnici i posjetioci dobiti  dodatne informacije i puno više saznati o biološkoj raznovrsnosti  ovog područja.

Na Završnom predstavljanju rezultata Projekta prisustvovali su predstavnici javnih institucija, turističkih organizacija, pružatelji usluga u turizmu, mikro i mala preduzeća, obrtnici koja rade u turizmu, udruženja planinara, biciklista, udruženja za ruralni razvoj, proizvođači tradicionalnih proizvoda, predstavnici medija  i drugi iz jugoistočne Hercegovine i susjedne Hrvatske.

Ovim projektom su identificirane i obilježene pješačke i biciklističke staze na ruti  Plava staza Via Dinarica na području Popovog polja, kojeg omeđuju opštine Ljubinje, Trebinje, Ravno i Neum, a u Hrvatskoj na Elafitskim otocima. Oko staza su mapirani lokalni resursi-ključne interesne tačke na ovom području, njih 268 (to su domaćinstva, pansioni, moteli, restorani, proizvođači tradicionalnih proizvoda, kulturno-historijski spomenici, avanturističke aktivnosti kao  planinarenje, pješačenje, speleologija, kajak, paraglajding, lov, prirodne znamenitosti…), tako da se putniku i gostu nudi kompletan turistički proizvod.

Putem kreirane web stranice www.viadinarica-bluetrail.com sa bogatim sadržajem: baza podataka lokalnih  turističkih resursa sa pretraživačem, mape staza, multimedijalni sadržaji (tekstovi, blogovi, fotografije,  YouTube videa, TV video reportaže…) ostvariti će se puna promocija lokalnih resursa i staza na projektnom području.

Projekat su u partnerstvu implementirali: Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar,  Općina Ravno, ATA- asocijacija avanturističkog turizma i OXFAM Italia iz Bosne i Hercegovine, te  Turistička zajednica Grada Dubrovnika, Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA, UHPA – Udruga putničkih agencija Hrvatske  i Kallipolis (Italija).  Projekat je finansiran od strane Europske unije u okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013, ukupna vrijednost projekta je  505.930,37 EUR od čega EU finansira 83,63%. Projekat se provodio  24 mjeseca na područjima općina Ravno, Neum, Ljubinje i Trebinje (BiH), te grada Dubrovnika i Elafitskih otoka (HR).

Via Dinarica inicijativa promoviše malo poduzetništvo i ekonomski razvoj na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, u polju usluga i turizma, te poljoprivrede i kulturnog nasljeđa. Namjena staza (planinskih, pješačkih i  biciklističkih) je da se povežu države i zajednice koje povezuju Dinarske Alpe  kroz kreiranje jedinstvene i raznovrsne turističke ponude.

Za informacije o projektu kao i završnom događaju molimo da nas kontaktirate na  +387 36 580 151 (036 580 142) i 061 480 963 ili  na e-mail: amela@linkmostar.org – Amela Bećirović, koordinator projekta.

Related Posts