Day

3 Novembra, 2022
Na osnovu Javnog poziva za učešće na obukama „Pokreni svoj posao“ na području Grada Mostara u okviru projekta „LiNK4StartUps“ odabrani su kandidati za pohađanje obuke. Rang lista MostarPreuzmi Početak obuka za odabrane kandidate je planiran 14.11.2022. (ponedjeljak). O mjestu održavanja obuke kandidati će biti naknadno obavješteni. Za sve dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti putem...
Read More
Zahvaljujući podršci Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH kroz projekat „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II, u općini Jablanica je, uspostavljeno lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ)  Jablanica. Glavni cilj LPZa je razvoj preduzetništva, stvaranje novih radnih mjesta i prelazak na formalno zapošljavanje, sa fokusom na marginalizirane i teško zapošljive...
Read More