Energetska tranzicija u Federaciji Bosni i Hercegovini – Uloga jedinica lokalne samouprave

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar u saradnji sa Udruženjem RESET Sarajevo 27.08.2022. u prostorijama Općine Jablanica održalo je konsultativni sastanak sa načelnicima Općina Jablanica, Konjic i Prozor-Rama na temu “Lokalni odgovor na globalne elektrošokove”.

Na sastanku je razgovarano o:

  • energetskoj tranziciji na lokalnom nivou,
  • građanskoj energiji kao šansi za lokalni razvoj, te
  • važnosti uspostave strateških investicijskih fondova na lokalnoj razini.

Uvodničari su bili: prof. dr. Mirza Kušljugić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja RESET Sarajevo; Armin Đuliman, energetski stručnjak u OIEiEK Federacije; dr. Džemal Hadžiosmanović; te prof. dr. Vjekoslav Domljan predsjednik Upravnog odbora Udruženja LiNK Mostar.

Related Posts