Kako unaprijediti proces registracije biznisa u FBiH?

U radu Stručnog sastanka učesvovala su 24 predstavnika: razvojnih agencija, odjela za ekonomski razvoj opština Zeničko-dobojskog kantona, udruženja poslodavaca i obrtnika, lokalnih malih i srednjih preduzeća, medija i drugih institucija.
Nakon uvodnih izlaganja o: CSSP programu i projektu, LEDnet mreži, temu: „Kako unaprijediti proces registracije biznisa u FBiH?“ predstavio je Erol Maglić, Menadžer za podršku MSP, UPIP Žepče.
Predstavljanjem “Mape usvajanja zakona o registraciji privrednih subjekata u FBiH”, od strane Alise Gekić iz LINK Mostar, kompletirane su bitne informacije vezane za: ključne tačke, sadržaj propisa, mjere i način unaprjeđenja procesa registracije biznisa.
 
Tokom diskusije podvučena je potreba: smanjenja troškova i vremena, te broja procedura i institucija koje su uključene u process registracije biznisa. Odgovarajuća pažnja posvećena je i potrebi provođenja svih potrebnih priprema – preduslova za uvođenje “jednošalterskog sistema” registracije i pokretanja biznisa. Učesnici Skupa su se složili da je neophodno promovisati formiranje, rad, saradnju i povezivanje udruženja poslodavaca koji bi, na taj način, osnažili zagovaračku poziciju malih i srednjih preduzeća. Takođe, predloženo je da se pripremi i realizira zasebna konferencija na kojoj bi se razmatralo stanje, potrebe i mehanizmi za unaprjeđenje poslovnog okruženja i konkurentnosti MSP u BiH.
 
Stručni sastanak je održan u sklopu PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BIH, odnosno komponente koja se odnosi na kampanju javnog zagovaranja: Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta.
CSSP program finansira USAID.

Related Posts