Konferencija o Dunavskom transnacionalnom programu 2014.-2020.

Predstavnici Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar učestvovali su na „visibility“ konferenciji pod nazivom „SEE  2007-2013 u susret Dunavskom transnacionalnom programu 2014-2020“, koju je organizirala Direkcija za europske integracije u Sarajevu.

Prvi dio konferencije je bio posvećen promociji dosadašnjih rezultata SEE programa u BiH u kojem su organizacije koje su uspješno realizirale projekte iz ovoga programa prezentirale ostvarene rezultate. Udruženje LiNK prezentiralo je projekt   SEE_INNOVA ili „Inovativno transnacionalno upravljanje regionalnom suradnjom  ključnih aktera pokretača inovacija na području naprednih tehnologija za samostalan život starijih osoba“, koji je realiziran u periodu od januara 2013. – decembra 2014. godine.

U drugom dijelu konferencije je predstavljen novi Dunavski program 2014. – 2020., čije je svečano otvaranje, uz najavu prvog poziva za podnošenje projekata, održano 23. septembra u Budimpešti, u Mađarskoj. Ovaj događaj je bio prilika za sve potencijalne aplikante iz BiH da se blagovremeno upoznaju sa važnim informacijama potrebnim za uključenje BiH partnera u projekte iz novog Dunavskog programa.

Related Posts