Novi biznisi – vrijedan dodatak poduzetničkoj klimi BiH, Evropska unija podržala 26 novih biznisa na području Konjica, Mostara i Prozor Rame

Konjic, 16. jun 2023. godine – U okviru obilježavanja dana ovog grada, održan je sajam novih biznisa „LiNKujmo se radi podrške biznisima“ na kojem je svoje proizvode i usluge predstavilo 26 novih preduzetnika sa područja Grada Konjica, Grada Mostara i Općine Prozor-Rama.


Sajam je održan s ciljem promocije novih biznisa uspostavljenih u okviru projekta „LiNK4StartUps“ koji realizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Konjic, Mostar i Prozor-Rama a koje je podržalo nastanak novih biznisa koje vode ranjive kategorije na tržištu rada. Na sajmu je svečano dodijeljena oprema za pokretanje novih biznisa u vrijednosti 194.400 KM, te su predstavljeni do sada pokrenuti biznisi koji djeluju u sektorima proizvodnje suvenira, proizvodnje tipičnih proizvoda, 3D dizajna, poljoprivrede, turizma i uslužnih djelatnosti.


Ovo lokalno partnerstvo je jedno od pet uspostavljenih Lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru projekta „EU4BusinessRecovery – za snažnu domaću ekonomiju“, koji zajednički finansiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka.


„Podržavajući biznise u BiH, EU djeluje kao investitor u budućnost BiH kao članice EU i jedinstvenog tržišta EU, a ne kao donator. Želimo vidjeti uspješne kompanije u BiH, jer su one pokretači promjena koje imaju širu korist za cijelu državu. Ovih 26 novih biznisa još je jedan konkretan primjer podrške Evropske unije za građane ove zemlje i samo jedan dio sveobuhvatne EU podrške BIH. Od početka pandemije, EU je obezbijedila preko 100 miliona eura bespovratnih sredstava za jačanje lokalne ekonomije i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća“, izjavila je Elisabet Tomasinec, šefica Političkog odjela Delegacije Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika u BiH.


Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Konjic, Mostar i Prozor-Rama počelo je kao pilot projekat koji se razvio u jako partnerstvo zahvaljujući kojem je na području tri grada uspostavljeno 26 novih biznisa koje vode žene, mladi i druge ranjive kategorije, a sve kao odgovor na COVID-19 pandemiju. Korisnici projekta nisu krili zadovoljstvo zbog prilike da pokrenu svoje biznise i počnu živjeti od svog rada te prođu kroz vrijedne edukacije o vođenju posla i izlasku na tržište.


„Mi smo ti koji odlučujemo da li ćemo ili nećemo iskoristiti prilike koje nam se pružaju u životu“, izjavio je korisnik granta Arnel Halilović. „Ja sam svoju priliku iskoristio i zahvaljujući podršci Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, počeo sam proizvoditi suvenire i na taj način doprinosim promociji Konjica kao turističke destinacije. Dobrodošli u Konjic!“


Sajam novih biznisa „LiNKujmo se radi podrške biznisima“, je organizovalo partnerstvo koje čine LiNK Mostar, Grad Mostar, Grad Konjic, Općina Prozor – Rama, Služba za zapošljavanje HNK/Ž, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar – Ekonomski fakultet, RadIN d.o.o. Mostar i Eurosjaj d.o.o. Konjic.


„Grad Konjic je ponosan što je domaćin sajma i partner na projektu. Jedan od stratških ciljeva Grada je podrška nastanku novih biznisa i stvaranje uvjeta za opstanak mladih u Gradu Konjic.
U tu svrhu smo i kroz budžet Grada za 2023. godinu namjenili 500.000 KM za aktivne mjere zapošljavanja kako bismo održali ovaj kontinuitet i podržali sve pozitivne ideje i dali „vjetar u leđa, svima kojima je ta podrška potrebna. Novi biznisi će, zahvaljujući podršci Evropske unije, dobiti i dodatnu podršku u okviru mentoringa i savjetovanja u prvim mjesecima rada, te sufinansiranje troškova doprinosa za 6 mjeseci“,
zaključio je Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.


Projekat EU4BussinessRecovery ima za cilj smanjenje posljedica izazvanih pandemijom Covid-19 na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća u metalnom i drvnom sektoru, sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, te na preduzetnike i poljoprivrednike. Projekat osigurava kontinuitet poslovanja preduzeća, te osnivanje inovativnih start-upa, kako bi se sačuvala postojeća i osigurala nova radna mjesta. EU4BusinessRecovery je nastavak EU4Business projekta, a vrijedan je 13,7 miliona eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Provode ga ILO, UNDP i GIZ.

Related Posts