Obuka za web i grafički dizajn

U prostorijama Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru održana je obuka iz web dizajna i grafičkog dizajna.

Obuka je organizirana u okviru niza edukacija osoba s invaliditetom u cilju povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Cilj obuke i programa je usvajanje temeljnih pojmova i temeljne programske tehnologije web-a.

Polaznici tijekom trajanja programa su stekli znanja i vještina o programskim jezicima: HTML, CSS i znanja za korištenje grafičkih Web editora (Microsoft Office Front Page, Flash) te programa za obradu slike, tj. izrade grafičkih dijelova Web stranice.

Polaznici su također upoznati sa glavnim principima i osnovama digitalne fotografije i korištenje alata za digitalnu obradu fotografije. Osim tipova grafike, grafičkih alata i metoda obrade, polaznici obuke su usvojili osnovna znanja obrade slike u programu GIMP.

Obuka je organizirana u okviru projekta „RAD je moje PRAVO“ Rad je moje pravo: Pilot aktivnosti u cilju ostvarenja prava na rad osoba sa invaliditetom.Projekt u partnerstvu implementiraju: talijanska nevladina organizacije COSPE – Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi Emergenti (Firenza), Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK (Mostar), Udruženje SOVE (Sarajevo) i CNA Toskana – Confederazione Nazionale Artigianato (Firenza).

Europska unija financira ovaj projekt kroz instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) u iznosu od 222.114,06 EUR.

 

This project is funded by the European union

Related Posts