Radionica s ciljem izgradnje kapaciteta LiNK

Jučer je u prostorijama Udruženja LiNK održana radionica sa ciljem izgradnje i jačanja kapaciteta osoblja Udruženja. Radionica je održana na temu registracije poslovnih subjekata u HNK/Ž. Ovom prilikom je detaljno predstavljen pravni aspekt registracije privrednih društava i obrta. Proces registracije je detaljno  razrađen po koracima te su naglašeni preduslovi za realizaciju pojedinih koraka.

Predstavljene su i promjene koje su nastale usvajanjem izmjena i dopuna  relevantnih zakonskih propisa. Naglašeno je kako je sada registracija privrednih društava u Mostaru smanjena za skoro 50%, što je u skladu sa inicijativama za smanjenje naknada  koje je su kreirane i upućene nadležnim institucijama u okviru CSSP programa – komponenta “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta”.

 

Related Posts