Sastanak na temu Javno-privatnog partnerstva

Dana 12.10.2017. godine u prostorijama Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK održan je radni sastanak na temu „Unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira iz područja javno-privatnog partnerstva u HNK.  Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja LiNK – gosp. Tomislav Majić i gđa. Alisa Gekić, predstavnici Agencije za privatizaciju – gosp. Dragan Bevanda, gosp. Kenan Memić i gosp. Hajdar Ismet kao i predstavnici Agencije za investicije i konkurentnost – gosp. Slavko Čolak i gosp. Domagoj Dodig.

Predstavnici Agencije za investicije i konkurentnost predstavili su projekt „TAIEX Expert Mission on te Legal and Institutional Framework for Public-Private Partnership (PPP)“. Cilj projekta je analiza i ocjena postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira u HNK, identifikacija mogućih prepreka u procesima pripreme, nabave i provedbe projekta javno-privatnog partnerstva (JPP), te izrada preporuka za poboljšanje okvira JPP s ciljem podizanja razine javnih investicija. Također su predstavljeni i osnovni elementi javno-privatnog partnerstva u zemljama EU, kao i iskustvo Republike Hrvatske u provedbi navedenog projekta.

Održana je interaktivna diskusija s ciljem razjašnjenja ključnih pitanja i identificiranih prepreka. Predstavnici Udruženja LiNK su tokom sastanka zastupali interese svojih članova, privrednika, MSP. U tom pravcu, istaknut je problem finansija, kao ključna prepreka u realizaciji ovakvih projekata. Razmatrane su mogućnosti korištenja kombiniranog financiranja prilikom realizacije JPP projekata, što bi moglo pomoći u prevazilaženju ovog problema. Također, kao značajan problem je istaknut spor proces dobijanja građevinske dozvole, što ometa provođenje aktivnosti po radnom planu.

2 jpp

Related Posts