Skupština Udruženja LiNK

U Centru za kulturu u Mostaru održana je XVI redovita Skupština Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar na kojoj je bilo riječi o dosadašnjim aktivnostima i planovima za tekuću godinu. Skupštinom je predsjedavala Ema Badžak, a ispred tijela Udruženja LiNK izvješća su podnijeli predsjednica Nadzornog odbora Amra Vučjak, predsjednik Upravnog odbora prof. dr. Vjekoslav Domljan i predsjednik Udruženja LiNK Tomislav Majić te izvršna direktorica Alisa Gekić.

Govoreći o trenutačnim izazovima i problemima poduzetnika predsjednik Udruženja LiNK Tomislav Majić je istaknuo kako su se borili na više frontova sa institucijama vlasti oko smanjenja parafiskalnih troškova i kako imaju određene rezultate, ali da i dalje treba raditi na ovom polju. Govorio je o potrebi daljnjeg udruživanju poduzetnika, te su tako i osnovani klasteri turizma, drveta i kamena, a da je još u planu osnivanje klastera ili bolje kazano udruživanje za plastiku i metal. Primjerice, po pitanju kamena i kamenorezačkih poslova, istaknuo je kako Hercegovina ima potencijal i tradiciju eksploatacije i obrade kamena ali da treba snažnije lobirati da domaći kamen bude i ugrađen u građevine te same privatne i javne objekte.

„Trenutačno se samo 15 posto domaćeg kamena i prodaje na bosanskohercegovačkom tržištu dok je onog iz uvoza 85 posto, što jasno govori o nepotrebnom deficitu u ovom materijalu. Tradicija proizvodnje i kvaliteta je tu kao i specifičnosti kamena u Jablanici, Posušju, Mostaru i Bilećoj koji svaki ima neke sebi svojstvene osobine te ima sigurno daleko više mjesta na domaćem ali i inozemnom tržištu“, istaknuo je predsjednik Majić.

Izvršna direktorica LiNK-a Alisa Gekić je govorila o samim aktivnostima i obukama koje su izvršene u sklopu aktivnosti LiNK-a te istaknula problem sve težeg dobivanja projekata. Naime, zbog više razloga, ali i onog političke nestabilnosti, sve manje donatora je prisutno na našem tržištu i sve su projekti zahtjevniji i nepotrebno komplicirani.

Related Posts