Tag

registracija
U Sarajevu je 24.05.2018.održan stručni skup na temu “Registracija poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine- stanje i prijedlozi za poboljšanje”. Stručni skup su organizirala udruženja “Nezavisni biro za razvoj” (NBR) Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, u sklopu aktivnosti Programa održivosti razvoja civilnog društva u BIH (CSSP) kojeg podržava Američka agencija...
Read More