U Bihaću održana fokus grupa „PARAFISKALNI NAMETI – PRIJEDLOZI I PREPORUKE ZA SMANJENJE ILI UKIDANJE“

Dana 21.11.2017.godine u Bihaću je održana fokus grupa „Parafiskalni nameti – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“ u organizaciji Udruženja LINK Mostar i Nezavisnog biroa za razvoj Modriča.

Ova fokus grupa je održana u sklopu Inicijative za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih naknada na području grada Bihaća. Inicijativa je pokrenuta u 10 općina BiH i provodi u sklopu projekta: “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta”, finansiranog od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP program).

Učešće na fokus grupi su uzeli predstavnici Grada Bihaća, privatnog i nevladinog sektora. Predstavnici Grada Bihaća su ovom prilikom potvrdili svoj interes za učešćem u inicijativi i uključenjem na platformu www.poslovnookruzenje.ba gdje će imati priliku da koriste bazu podataka kako bi što bolje kreirali prijedloge za naknade za sve vrste djelatnosti. Nakon vrlo interaktvine i produktivne diskusije došlo se do zaključka da se komunalne naknade moraju smanjiti, ali tako da se ne ugrozi izvršenje Programa zajedničke komunalne potrošnje.

 

Related Posts