U Sarajevu najava kampanje za poboljšanje poslovnog okruženja

(SARAJEVO, 26. januar/siječanj 2015. god.) U organizaciji Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac i Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, u Sarajevu se 29. januara/siječnja 2015. godine u Hotelu Sarajevo organizuje konferencija za štampu putem koje će se svečano najaviti kampanja javnog zagovaranja za poboljšanje poslovnog okruženja.

Na konferenciji za štampu će se predstaviti ciljevi kampanje koji se odnose na ubrzanje procesa reforme registracije biznisa u FBiH, uspostavljanje registra parafiskalnih nameta i uticanje na smanjenje broja nameta, povećanje efikasnosti utroška sredstava za saniranje šteta od poplava, te stavljanje u funkciju konzistentnih modela za razvoj poslovnih/agroinkubatora na najmanje jednom nivou vlasti.

Na događaju će se, pored samih organizatora, obratiti i predstavnici upravnog odbora Mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH – LEDnet, Udruženja poduzetnika i poslodavaca UPIP Žepče i Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD.

Konferencija za štampu se održava u sklopu projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ kojeg provodi Nezavisni biro za razvoj – (NBR) Gradačac u saradnji sa ključnim partnerom Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar. Partnerske organizacije su koordinatori sektora „Politike ekonomskog razvoja u BiH“ u okviru „Programa odriživosti civilnog društva u BiH (CSSP)“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID  i Ambasada Velike Britanije u BiH. Program CSSP ima cilj da osnaži i održi kapacitet bh civilnog društva, kako bi ono uticalo na kreiranje i implementaciju javnih politika, koje su od interesa za građane BiH.

Kontakt: Enver Sarvan, +387 62 335 789, pitcentar.nbr@gmail.com  www.nbrudruzenje.org

Related Posts