U Širokom Brijegu o potrebi ujednačavanja sudske prakse pri osnivanju gospodarskih društava u FBiH

Učesnici skupa su se složili da je neophodno ujednačavanje sudske prakse, procesa registracije, broja procedura kao i iznosa sudskih taksi na nivou svih kantona/županija u Federaciji BiH, sa ciljem stvaranja jedinstvenog i boljeg poslovnog okruženja za nastanak i razvoj malih i srednjih poduzeća, te privlačenje stranih investicija.

Učesnicima skupa obratio se predsjednik Vlade ZHŽ-a Zdenko Ćosić koji je pozdravio aktivnosti partnerskih organizacija Udruženja LiNK i NBR Gradačac/Modriča na poboljšanju poslovnog okruženja.   U svom izlaganju istakao je da je Realizacija mjera za rasterećenje privrede kao i smanjenje administrativnih barijera za pokretanje i rad biznisa jedan od prioriteta Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke.

Učesnicima skupa se obratio i predsjednik Udruženja LiNK Mostar Tomislav Majić koji je istaknuo problem nedosljedne implementacije zakonske regulative, te neujednačene sudske prakse pri čemu se proces registracije poslovnih subjekata znatno razlikuje u županijama FBiH.  Kada je u pitanju registracija gospodarskih društava, analize su pokazale različitu visinu taksi za registraciju gospodarskih društava u županijama što je regulirano županijskim zakonima o sudskim taksama. Taj omjer se kreće u rasponu 1 : 10 zavisno od županije do županije što je destimulativno kako za domaće tako i za strane investitore.  Naime, kvaliteta poslovnog okruženja ne ovisi samo o normativnom uređenju nego u velikoj mjeri i o pravnoj praksi koju u Federaciji BiH treba ujednačiti, naglasio je predsjednik Majić.

 

Na Skupu su predstavljeni elementi poslovnog okruženja te potreba hitnih reformi u oblasti registracije poslovanja kako bi se stvorile povoljne pretpostavke za brže pokretanje i razvoj malih i srednjih poduzeća/obrta na cijelom teritoriju BiH. Fokus stručnog skupa bio je usmjeren prema sagledavanju: aktualne zakonske legislative za proces registracije poslovnih subjekata FBiH, sa posebnim osvrtom na područje Županije Zapadnohercegovačke, te  predstavljanje MAPE ubrzanja procesa registracije poslovnih subjekata. Tokom izlaganja, predstavljena je Inicijativa kojom se traže izmjene zakonskih propisa, u cilju pojednostavljenja i ubrzanja procesa registracije.

 

Stručni skup je organiziran u okviru projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ u sklopu PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH (CSSP program), kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID.

Related Posts