Dunavska mapa za mlade talente

U Zagrebu je 16.05.2019. godine, u Preporodnoj dvorani HAZU održana svečana ceremonija potpisivanja Dunavske mape za mlade talente.

   

Dunavska mapa je nastala kao rezultat implementacije EDU LAB projekta, gdje je više od 20 organizacija iz 9 država dunavske regije (Njemačka, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija) radilo na unapređenju prilika za mlade talente kroz uvezivanje svih relevantnih aktera (privatni, javni, obrazovni i NVO sektor) te uvođenje dualnog modela obrazovanja. Više od 140 predstavnika javnog, privatnog, visokoobrazovnog i NVO sektora je doprinijelo implementaciji projekta, kroz razmjenu znanja i iskustava, razvoj i implementaciju novih modela saradnje te podizanje svijesti o važnosti dualnog obrazovanja, što je na kraju i potvrđeno potpisivanjem Dunavske Mape.  Mapu su potpisali predstavnici nadležnih ministarstava, visokoobrazovnih institucija, privatnih preduzeća te nevladinih organizacija iz dunavske regije, čime su potvrdili svoju predanost uvezivanju, saradnji i reformi obrazovnog sistema kako bi se omogućilo kvalitetno obrazovanje, praktično usavršavanje te bolje prilike za zaposlenje za mlade ljude u ovoj regiji.

Ispred Udruženja LiNK, Dunavsku mapu je potpisala direktorica gđa. Alisa Gekić. Pored toga, LiNK je od samog početka implementacije projekta uključio brojne stručnjake iz BiH, koji su doprinijeli ostvarenju uspješnih rezultata. Na samom početku implementacije EDU LAB projekta, urađena je situaciona analiza koja je obuhvatila različite aspekte uređenja zemalja iz regije (pravni sistem, obrazovni sistem, privreda i privredni razvoj, mogućnosti i prepreke…), na osnovu koje je kreiran  Novi Dunavski model upravljanja tržištem rada u saradnji sa visokim obrazovanjem zajedno sa  Smjernicama za njegovu implementaciju. Ovom prilikom, uz podršku svih partnera i stručnjaka iz raznih branši, uključujući i stručnjake iz BiH, definisane su uloge i zadaci svakog od relevantnih sektora te koraci koje je potrebno preduzeti kako bi se Model implementirao u praksi. U skladu sa kreiranim modelom provedene su i 3 pilot akcije, koje su potvrdile njegovu primjenu u  praksi. Svi modeli i alati koji su razvijeni kroz projekat su dostupni i u vidu interaktivnih e-kurseva. 

Udruženje LiNK će u domenu svog rada nastaviti pružati podršku kvalitetnom obrazovanju i praktičnom usavršavanju mladih osoba, a sve s ciljem smanjenja odliva mozgova iz BiH.

 

Related Posts