Završni događaj projekta „Program osposobljavanja za pružanje podrške i asistencije licima sa intelektualnim teškoćama“

U ponedjeljak, 08.12.2014. godine, u Hotelu Ero u Mostaru organiziran je završni događaj projekta „Program osposobljavanja za pružanje podrške i asistencije licima sa intelektualnim teškoćama“.

Projekt su u partnerstvu realizirali Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Socijalno-edukativni centar SEC – p.j. Mostar, uz financijsku potporu Instituta za međunarodnu suradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola – DVV International ured u Sarajevu, te donatora SEC-a, Austrijske razvojne agencije i Caritasa Austrije.

Glavni cilj ovog projekta bio je putem obrazovanja odraslih doprinijeti socijalnoj, ekonomskoj i društvenoj stabilizaciji i razvoju u BiH. Specifični ciljevi projekta su intenzivnija suradnja obrazovnog sistema, sektora rada i organizacija civilnog društva u svrhu unapređivanja kompetencija korisnika i olakšavanje integracije na tržište rada.

Program osposobljavanja za pružatelja podrške namijenjen je nezaposlenim osobama, uposlenicima i volonterima ustanova za rad sa osobama sa invaliditetom, te indirektnim korisnicima: službama za zapošljavanje, obrazovnim institucijama, organizacijama civilnog društva i udruženjima osoba sa invaliditetom. Kroz program, koje je trajao ukupno 500 sati (kombinacija teorije, vježbe i prakse), polaznici su imali prigodu naučiti kako prepoznati razliku između edukacijsko-rehabilitacijskog i socijalnog pristupa, te kako pružiti podršku osobama s intelektualnim teškoćama tijekom obavljanja njihovih svakodnevnih aktivnosti.

Ovim Programom polaznici su stekli znanja i vještine neophodne za pružanje podrške i asistencije osobama s intelektualnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima. Ova podrška se odnosi na pružanje usluge u svakodnevnim aktivnostima (higijenske navike, oblačenje, hranjenje, radne i nastavne aktivnosti, slobodne aktivnosti, komunikacija).

Program osposobljavanja je pohađalo i uspješno završilo 17 polaznika.

Related Posts