Day

Maj 31, 2018
U Mostaru je 29.5.2018. godine održana zajednička radionica sa akterima razvoja iz sve tri partnerske općine ( Jablanica, Prozor-Rama i Posušje), s ciljem usaglašavanja dokumenta Integrirana turistička ponuda područja tri jezera. Nakon predstavljanja nacrta ovog dokumenta uslijedila je diskusija svih prisutnih i rezultirala sa usaglašenim dokumentom Integrirane turističke ponude. Korisnost ovog dokumenta je višestruka, s...
Read More
Danas je za naš tim održana radionica na temu “Digitalni marketing”. Cilj radionice je sticanje znanja i vještina o važnosti digitalnog marketinga kao alata za pozicioniranje u javnosti. Radionicu je vodio ekspert za marketing gosp. Adi Đukić, vlasnik Agencije WEB Studio. Predstavljeni su ključni alati savremenog marketinga te razmatrana njihova upotreba u svrhu promocije aktivnosti Udruženja...
Read More