Radionica “Digitalni marketing”

Danas je za naš tim održana radionica na temu “Digitalni marketing”.

Cilj radionice je sticanje znanja i vještina o važnosti digitalnog marketinga kao alata za pozicioniranje u javnosti. Radionicu je vodio ekspert za marketing gosp. Adi Đukić, vlasnik Agencije WEB Studio. Predstavljeni su ključni alati savremenog marketinga te razmatrana njihova upotreba u svrhu promocije aktivnosti Udruženja LiNK.

 

Radionica je održana kao dio Strategije održivosti LINK u okviru Programa Održivosti Civilnog Društva BiH (CSSP), a koji finansira USAID.

Related Posts