Day

16 Marta, 2022
Predstavnici Udruženja LiNK i organizacije Naša Perspektiva održali su sastanak sa načelnikom Općine Konjic, Osmanom Ćatićem. Prisutni su razgovarali o početku implementacije i značaju projekta „Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica“ za Općinu Konjic, koji će omogućiti otvaranje Resursnog centra za kreativne industrije u ovom gradu, kao i značaju za cijelu BiH i Crnu Goru,...
Read More