Jablanica i Stolac dio Transnacionalne analize upravljanja kulturnom baštinom

U okviru projekta PRONACUL- Promocija prirodnog i kulturnog nasljeđa u svrhu razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima, trenutno je u toku izrada Transnacionalne analize upravljanja kulturnom baštinom te izrada Baze dobrih praksi iz Jadransko – jonskog područja.

Projekat naglašava ideju o promociji i očuvanju prirodne i kulturne baštine i podršku razvoju transnacionalne strategije za zajedničku promociju Jadranskog područja kao turističke destinacije. Opći cilj PRONACUL-a je unaprijediti kapacitete aktera na polju upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom u svrhu održivog razvoja na Jadranskom području. Kroz projekat će se raditi na razvoju novih turističkih proizvoda, koji će dovesti do drugačije percepcije i drugačijeg sadržaja/ponude prirodne i kulturne baštine. Kreirat će se i implementirati zajednička metodologija za upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom u Jadranskom području, uz aktivno učešće ključnih aktera. Metodologija će biti testirana i kasnije primjenjena u 15 pilot područja, čija će iskustva rezultirati zajedničkim prijedlogom za identifikaciju regionalne rute. Aktivnost će biti podržana od strane virtualne komore, koja će biti uspostavljena u svrhu promocije metodologije i prenosa i primjene u drugim područjima Jadrana. Komora će imati funkciju konsultantskog tijela te će služiti za podršku razvoju turizma, razmjene iskustava i primjera dobre prakse upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom.

LiNK će kroz projekat ProNaCul provesti 2 pilot akcije – na području nekropola stećaka Stolac i Jablanica.  Danas je putem ZOOM platforme održan sastanak na temu izrade Transnacionalne analize te Baze dobrih praksi upravljanja kulturnom baštinom, u koje će biti uključena ova dva lokaliteta.

Projekat ProNaCul finansira Evropska unija u okviru ADRION programa.

 

Related Posts