Kako unaprijediti proces registracije biznisa u FBiH?

 

Na sastanku su prezentirani rezultati iz postojeće i mogući primjeri bolje prakse procesa i neposredne registracije biznisa. Posebna pažnja posvećena je aktuelnoj zakonskoj regulativi kojom se propisuje rad i registracija MSP u FBiH. Također, učesnicima sastanka predstavljena je i MAPA ubrzanja procesa registracije biznisa koja identifikuje trenutno stanje „položaj“, sve naredne korake  i odgovorne osobe i institucije za svaki od koraka.

Zakon o privrednim društvima FBiH, kao jedan od reformski zakona, usvojen je od strane Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH, te je isti objavljen u Službenim novinama FBiH 21.10.2015 god. Zakon nije donio reformsko/sistemsko unaprjeđenje, te je, s tim u vezi, samo prečišćeni tekst prethodnog Zakona sa određenim izmjenama značajnim za unapređenje poslovanja i usklađen je sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata. Ipak, treba pozdraviti objavljivanje Zakona u Službenom novinama FBiH jer se, njegovim usvajanjem, učinio određeni pomak u pravnoj sigurnosti.

Zaključci sa ovog sastanka išli su u smjeru pojednostavljenja procedura, pojeftinjenje i ubrzavanje postupka kod rješavanja predmeta za otvaranje biznisa. Prijedlozi će biti dostavljeni predstavnicima vlasti radi usaglašavanja i pokretanja procedura za poboljšanje administrativnog okvira u funkciji unapređenje poslovanja.

Sastanak je organiziran kao dio aktivnosti PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BIH (CSSP), odnosno druge komponente koja se odnosi na kampanju javnog zagovaranja:Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta, koju implementiraju Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK. CSSP program  finansira USAID.

Related Posts