Day

20 Oktobra, 2015
Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar je počelo sa dugoročnim procesom građenja kapaciteta u okviru Programa Održivosti Civilnog Društva u BiH (CSSP Programa) koji finansira USAID.   Tim povodom, 21.10.2015. godine, u prostorijama LiNK-a, održana je interaktivna radionica sa uposlenicima i organima upravljanja na kojoj su definisani misija, vizija, strateški ciljevi i prioriteti LiNK-a...
Read More
U nizu aktivnosti projekta ‘Održivi razvoj turizma-Preko hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita’ Udruženje LiNK je u saradnji sa projektnim partnerom Oxfam organizirao u četiri hercegovačke općine (Ljubinje, Trebinje, Ravno i Neum) radionice na temu  ‘Partipativno planiranje lokalnih resursa – Izrada plana za upravljanje i promociju Via Dinarica Plave Staze’ koje se održavaju:  Ravno – 27.10., Trebinje...
Read More
U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i suorganizaciji Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona održan je stručni skup na temu „Ubrzanje procesa reformi registracije privrednih subjekata u sudovima FBiH“. Stručni skup je održan sa predstavnicima resornih ministarstava (Ministarstvo privrede, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarsvo za pitanja branitelja), te Poslanicima u Skupštini HNK/Ž. Clj stručnog skupa je...
Read More
 U utorak 3.11.2015. godine, u organizaciji Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac i suorganizaciji Grada Tuzla, održan je sastanak na temu: „Kako unaprijediti proces registracije biznisa u FBiH?“. Na sastanku su učestvovali predstvanici sva tri sektora, između ostalih: Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK, Obrtnička komora Tuzlanskog kantona, Općinski SUD Tuzla, Ekonomski fakultet Tuzla, te...
Read More
 Izaslanstvo Europskog parlamenta (EP) posjetila je Bosnu i Hercegovinu te nakon razgovora sa predstavnicima institucija vlasti, oržali su sastanak sa šest nevladinih organizacija, koje se bave poduzetništvom među kojima je bio i predsejdnik Udruženja za poduzetniuštvo i posao LiNK Mostar Tomislav Majić.   Izaslanstvo europarlamentaraca je predvodio predsjednik komisije za suradnju Kosova i Bosne i...
Read More
U prostorijama Ministarstva privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije ministar Željko Laketić održao je danas sastanak sa privrednicima u HNK/Ž, kao i predstavnicima nevladinog sektora i kantonalnim/županijskim pravobraniocem. Na sastanku su sudjelovali i naš predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar Tomislav Majić i stručni suradnik Alisa Gekić. Teme održanog sastanka su bile: Upoznavanje sa osnovnim programskim...
Read More
U okviru projekta Holistički model integralne zaštite od šumskih požara „HOLISTIC“ predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar Tomislav Majić i ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije/kantona (HNŽ/K) Eugen Ćubela kao projekt menadžera projekta „HOLISTIC“ posjetili su Općinu Ajdovšćina u Repubici Sloveniji.   Udruženje LiNK će pružiti administrativno tehničku pomoć Upravi...
Read More
U okviru projekta TERRA – „Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu“ projektni tim je održao sastanak sa predstavnicima grada Trebinje, Udruženja pčelara i Turističke Organizacije Trebinje. Sastanku su prisustvovali predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK – Tomislav Majić, projekt menadžer na projektu TERRA – Josip Bule, projekt administrator – Vedrana Pažin, Radivoje Maksimović – konzultant na...
Read More
 U okviru projekta TERRA – Putovi meda kroz Durmitor i Hercegovinu, organizirani su okrugli stolovi u Mostaru, Nevesinju, Trebinju i Ravnom. Nositelji projekta su Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Udruženje „Okusi Hercegovinu“ projektni tim Josip Bule i Vedrana Pažin te Andrijana Kvesić. Tema okruglih stolova je bila Prezentacija Studije rute Putovi meda...
Read More
U sklopu projekta koji finansira EU „TERRA – Putovi meda kroz Durmitor i Hercegovinu“, a kojeg provodi Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar zajedno sa partnerima iz BiH i susjedne Crne Gore, u Pržnu je održana dvodnevna obuka za predstavnike restorana i drugih proizvođača hrane iz Hercegovine i Crne Gore. Cilj ovog EU projekta...
Read More
1 2