LOKALNIM PARTNERSTVIMA DO RAZVOJA NOVIH BIZNISA U KONJICU I JABLANICI

U prostorijama Općina Konjic i Jablanica održani su okrugli stolovi s ciljem uspostave Lokalnih partnerstva za razvoj poduzetništva na nivou ove dvije općine, a u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH.

Kroz modalitet lokalnih partnerstava će se omogućiti razvoj dijaloga na lokalnom nivou koji će rezultirati razmjenom iskustava, poboljšanjem ambijenta za razvoj novih biznisa i stvaranjem inkluzivne poduzetničke infrastrukture.

Učešće na ovim okruglim stolovima uzeli su predstavnici općina, organizacija civilnog društva u BiH, obrazovnog sektora, te privatnog sektora, kao i potencijalni članovi budućih lokalnih partnerstava.

Okrugli stolovi su organizovani u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ kojeg u partnerstvu implementiraju: općina Jablanica, općina Kakanj, općina Konjic, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Služba za zapošljavanje HNK, Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Kakanj, Univerzitet Džemal Bijedić, Radin d.o.o. Mostar i Jablanit d.o.o. Jablanica.

Međuopćinsko partnerstvo Jablanica je jedno od pet partnerstava za razvoj preduzetništva kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.

Related Posts