Day

24 Oktobra, 2017
U okviru EU ProLocal zajedničkog Programa, Evropske unije i Vlade Njemačke, za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini, u Banja Luci je, 18. oktobra 2017. godine, održana Ceremonija dodjele bespovratnih sredstava.
Read More
U Sarajevu, 19.10.2017. godine Alijansa za evropske integracije (A4EU) uručila je ambasadoru EU u BiH Lars-Gunnar Wigemarku izvještaj civilnog društva pod nazivom “Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH”.
Read More
U četvrtak, 5.10.2017. godine, s početkom u 12.00 h je održana prezentacija za članove Udruženja LiNK s ciljem predstavljanja novih načina za efikasnije poslovanje.
Read More
U Sarajevu je 04.10.2017. godine održana zajednička konferencija Vijeća stranih investitora BiH, Vlade FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH pod nazivom „Novi put razvoja FBiH – Plava knjiga“.
Read More